کلیدهای میانبر سرعت استفاده از نرم افزار را آسان تر می کنند. بعنوان مثال در تمام برنامه های استاندارد می توانید با استفاده از منوی File و کلیک کردن روی گزینه Print فایل خود را پرینت کنید. با این حال فشردن دکمه های Ctrl و P نیز همین کار را برای شما انجام می دهد. در نرم افزار تشتر نیز تعدادی کلید میانبر طراحی شده اند که آنها را در جدول مشاهده می کنید.

Ctrl + N پرونده جدید
Ctrl + O پرونده ها
Ctrl + E ویرایش اطلاعات
Ctrl + S ذخیره
Ctrl + Shift + S ذخیره با نام جدید
Ctrl + P چاپ
F2 تغییر زبان
F3 تغییر آیانامشا
F4 ماشین حساب
Alt + F4 خروج از برنامه

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است. کلیه نوشته ها حقوق نرم افزار نجومی تشتر متعلق به احسان خازنی است.